jQuery :submit Seçicisi

:submit Seçicisi;

type=submit tipi button ve giriş elementlerini seçmek için kullanılır.

Örnek

$(":submit").css("background-color", "blue");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

$(“:submit”)