CSS border-image-repeat

border-image-repeat :

border-image-repeat özelliği, border ‘ ın belirtilen boyutlar içinde tekrarlanmasını sağlar.

Örnek

#borderimage{
    -webkit-border-image: url(http://w3tr.com/file/border.png) 50 round;
    -o-border-image: url(http://w3tr.com/file/border.png) 50 round; 
    border-image: url(http://w3tr.com/file/border.png) 50 round;
    border-image-repeat: repeat;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
stretch Varsayılan değer. Görüntü alanını kaplayacak şekilde genişletilir.
repeat Görüntü alanını sınırlanan bölge kadar tekrar eder.
round Görüntünün iki noktası arasındaki bölgesi tekrarlanmasını sağlar.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

15.0 15.0 11.0 6.0 15.0

CSS background-repeat

background-repeat:

Arkaplanın Dikey ve Yatay olarak tekrar ettirmemizi sağlar. Tanımlanan obje içerisinde yatay olarak tekrarlanması sağlanmış olur.

Örnek:

body {
    background-image: url('http://lorempixel.com/200/200/city/');
    background-repeat: repeat-x;
}

See the Pen ZbmWwz by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
repeat-y Sadece dikey olarak tekrar etmesi için alabileceği değer.
repeat-x Tekrar etmemesi için alacağı değer.
repeat Her yöne tekrar etmesi için alacağı değer.
no-repeat Tekrar etmemesini sağlar.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5