CSS background-repeat

background-repeat:

Arkaplanın Dikey ve Yatay olarak tekrar ettirmemizi sağlar. Tanımlanan obje içerisinde yatay olarak tekrarlanması sağlanmış olur.

Örnek:

body {
    background-image: url('http://lorempixel.com/200/200/city/');
    background-repeat: repeat-x;
}

See the Pen ZbmWwz by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
repeat-y Sadece dikey olarak tekrar etmesi için alabileceği değer.
repeat-x Tekrar etmemesi için alacağı değer.
repeat Her yöne tekrar etmesi için alacağı değer.
no-repeat Tekrar etmemesini sağlar.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5