jQuery :radio Seçicisi

:radio Seçicisi;

type=radio giriş elementlerini seçmek için kullanılır.

Örnek

$(":radio").wrap("<span style='background-color:blue'>");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

$(“:radio”)