jQuery post() Yöntemi

post() Yöntemi;

jQuery.post() yöntemi HTTP post isteği kullanarak sunucuya veri yüklemek için kullanılır.

Örnek

Kullanım şekilleri;

JQuery.post(data);

JQuery.post(url);

JQuery.post(success);

JQuery.post(dataType);