HTML <object> Tag

Örnek

<object width="400" height="400" data="helloworld.swf"></object>

Bu etiket  HTML belgesi içine gömülü nesne tanımlamak için kullanılır. Ses,video,java uygulamaları,pdf ve flash dosyalarını bu etiket ile HTML belgelerinize ekleyebilirsiniz.

Codepen Ön izleme

 

<object width="400" height="400" data="helloworld.swf"></object>

See the Pen HTML object tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
align top
bottom
middle
left
right
HTML5 tarafından desteklenmiyorÇevresindeki elementlere göre konumlandırmak için kullanılır.
archive URL HTML5 tarafından desteklenmiyorArşivlenmiş metinlerin kaynağını belirtmek için kullanılır.
border pixels HTML5 tarafından desteklenmiyorobject nesnesinin border genişliğini belirtmek için kullanılır.
classid class_ID HTML5 tarafından desteklenmiyorBelirtilen sınıf kimliğini tanımlamak için kullanılır.
codebase URL HTML5 tarafından desteklenmiyorNesne kodunu bulmak için kullanılır.
data URL Kaynak URL nin başka bir nesne tarafından kullanıldığını belirtmek için kullanılır.
declare declare HTML5 tarafından desteklenmiyorihtiyaç kadar nesne kullanılması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
form form_id Bir veya daha fazla form nesnesinin olduğunu belirtmek için kullanılır.
height pixels object elementinin yüksekliğini belirtmek için kullanılır.
hspace pixels HTML5 tarafından desteklenmiyorElementin sol ve sağ tarafında boşluk olacağını belirtmek için kullanılır.
name name Elementin adını belirtmek için kullanılır.
standby text HTML5 tarafından desteklenmiyorElement yüklenirken görüntülenmesi için bir metin tanımlamak için kullanılır.
type media_type Veri özniteliğinde belirtilen verilerin ortam türünü belirlemek için kullanılır.
usemap #mapname elementle birlikte görüntü haritası kullanıcağını belirtmek için kullanılır.
vspace pixels HTML5 tarafından desteklenmiyorElementin üst ve alt tarafında boşluk olacağını belirtmek için kullanılır.
width pixels Elementin genişliğini belirtmek için kullanılır.