jQuery :nth-last-child() Seçicisi

:nth-last-child() Seçicisi;

Bu fonksiyon css deki nth fonksiyonundan türetilmiştir. Eşleşen elementlere ait bütün belirtilen son elementleri seçer. Örnek vermek gerekilirse $(“ul li:nth-last-child(2)”) burada bütün ul içindeki li’lerin sondan 2. sini seçer.

Örnek

$("li:nth-last-child(2)").css("background-color", "red");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

:nth-last-child(n|even|odd|formula)