CSS border-bottom-style

border-bottom-style:

Uygulanan elementin alt kenarlığına stil vermemizi sağlar.

Örnek:

#border-bottom-style{
 width:50%;
 height: 100px;
 text-align: center;
 border: 3px solid #000;
 border-bottom-style: dashed;
}

See the Pen dYQexy by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Hiçbir değer verilmez. Varsayılan değerdir.
hidden None değeriyle aynı işlevi görür. Stil verilmemiş sayılır.
dotted Nokta biçiminde stil verir.
dashed Kesik çizgiler halinde stil verir.
solid Düz çizgi halinde stil verir.
double Düz iki çizgi olarak stil verir.
groove Görüntü olarak oyma stili verir.
ridge Çıkıntılı bir sınır gibi stil verir.
inset İçe doğru stil verir.
outset 3D kabartmalı bir sınır olarak stil verir.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 5.5 1.0 9.2

CSS background-image

background-image:

Objeye arkaplan resmini atamamızı sağlar.

Örnek:

.background-image {
  height: 200px;
  width: 400px;
  background-image: url('http://lorempixel.com/400/200/city/');
}

See the Pen JYeXaK by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Not: Bu şekilde vermemiz durumunda kendini sürekli olarak hem sağa hemde aşağıya doğru o obje içinde tekrarlayacaktır. Bunuda  ‘background-repeat’ başlığı altında kısıtlamanız mümkün olacaktır. Ayrıca resmin konumunu ayarlamak içinde ‘background-position’ başlığını ve boyutunu değiştirmek içinde ‘background-size’ başlıklarını incelemenizi öneririz.

Css Sözdizimi

 

Değer Açıklama Örnek
none Arkaplanı sıfırlar.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5