HTML <menuitem> Tag

Örnek

<div data-height="268" data-theme-id="19659" data-slug-hash="YyQLKX" data-default-tab="html" data-user="w3tr" class='codepen'><pre><code><menu>
 <li>
  <button type=&quot;menu&quot; value=&quot;File&quot; menu=&quot;file-menu&quot;>
  <menu type=&quot;context&quot; id=&quot;file-menu&quot;>
   <menuitem label=&quot;Yeni&quot; onclick=&quot;newFile()&quot;>
   <menuitem label=&quot;Kaydet&quot; onclick=&quot;saveFile()&quot;>
  </menu>
 </li>
 <li>
  <button type=&quot;menu&quot; value=&quot;Edit&quot; menu=&quot;edit-menu&quot;>
  <menu type=&quot;context&quot; id=&quot;edit-menu&quot;>
   <menuitem label=&quot;Kes&quot; onclick=&quot;cutEdit()&quot;>
   <menuitem label=&quot;kopyala&quot; onclick=&quot;copyEdit()&quot;>
   <menuitem label=&quot;Yapıştır&quot; onclick=&quot;pasteEdit()&quot;>
  </menu>
 </li>
</menu></code>

Bu etiket  kullanıcının açılan menüden çağırabileceği bir komut/menü tanımlamak için kullanılır.

Codepen Ön izleme

 

<div data-height="268" data-theme-id="19659" data-slug-hash="YyQLKX" data-default-tab="html" data-user="w3tr" class='codepen'><pre><code><menu>
 <li>
  <button type=&quot;menu&quot; value=&quot;File&quot; menu=&quot;file-menu&quot;>
  <menu type=&quot;context&quot; id=&quot;file-menu&quot;>
   <menuitem label=&quot;Yeni&quot; onclick=&quot;newFile()&quot;>
   <menuitem label=&quot;Kaydet&quot; onclick=&quot;saveFile()&quot;>
  </menu>
 </li>
 <li>
  <button type=&quot;menu&quot; value=&quot;Edit&quot; menu=&quot;edit-menu&quot;>
  <menu type=&quot;context&quot; id=&quot;edit-menu&quot;>
   <menuitem label=&quot;Kes&quot; onclick=&quot;cutEdit()&quot;>
   <menuitem label=&quot;kopyala&quot; onclick=&quot;copyEdit()&quot;>
   <menuitem label=&quot;Yapıştır&quot; onclick=&quot;pasteEdit()&quot;>
  </menu>
 </li>
</menu>

See the Pen HTML menuitem tag by W3TR (@w3tr) on CodePen

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
checked checked Radio veya checkbox kutularının seçili olup olmayacağını belirtmek için kullanılır.
default default Varsayılan komut olarak komut/menü elementlerini işaretlemek için kullanılır.
disabled disabled Komut/menü öğesinin devre dışı bırakılacağını belirtmek için kullanılır.
icon URL Komut/menü öğesi için bir simge belirtmek için kullanılır.
label text Zorunlu kullanıcıya gösterilecek ismi belirtmek için kullanılır.
radiogroup groupname Birden fazla radio olduğu durumlarda radio grouplarını isimlendirmek için kullanılır.
type checkbox
command
radio
Menuitemin görüntülenme türünü belirmek için kullanılır