CSS margin-top

margin-top :

Üst taraftan dış boşluk vermek için kullanılır.

Örnek

.margin {
  margin-top: 50px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Boşluğu tarayıcı otomatik ayarlar.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 6.0 1.0 3.5

CSS margin-right

margin-right :

Sağ taraftan dış boşluk vermek için kullanılır.

Örnek

p {
  display: inline-block;
}
.margin { 
  margin-right: 50px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Boşluğu tarayıcı otomatik ayarlar.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 6.0 1.0 3.5

CSS margin-left

margin-left :

Sol taraftan dış boşluk vermek için kullanılır.

Örnek

.margin {
  margin-left: 50px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Boşluğu tarayıcı otomatik ayarlar.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 6.0 1.0 3.5

CSS margin-bottom

margin-bottom :

Alt taraftan dış boşluk vermek için kullanılır.

Örnek

.margin {
  margin-bottom: 50px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Boşluğu tarayıcı otomatik ayarlar.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 6.0 1.0 3.5

CSS margin

margin :

Dış boşluk vermek için kullanılır.

Örnek

.margin {
  margin: 0 0 0 100px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Boşluğu tarayıcı otomatik ayarlar.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 6.0 1.0 3.5