jQuery length Özelliği

length Özelliği;

Nesneleri saydırmak sayısını öğrenmek için kullanabiliriz. Mesela bir divin içinde kaç tane span var diye sorduğumuzda bize sayısını geri bildirecektir.

Örnek

$("a").click(function(){
  alert($("li").length);
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

length

CSS background-size

background-size:

Bir arkaplan görüntüsünün boyutunu ayarlamamızı sağlar.

Örnek:

.background-size{
   background: url('http://lorempixel.com/80/60/city/');
    background-size: 80px 60px;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 80px;
}

See the Pen ZbmpYJ by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Arkaplan boyutunu otomatik ayarlar.
length ilk değer ve ikinci değer genişliği ikinci değer yüksekliği ayarlar. Girilmeyen değer auto olarak tanımlarnır.
percentage yüzde olarak değerverilebilir. İlk değer genişlik ikinci değer yüksekliktir. Girilmeyen değer auto olarak alınır.
cover Arkaplan görüntüsünü tamamen kaplar. Fakat bazı görünmeyen bölgeler olacaktır. Ayrıca resmin küçük olması bu kaplamanın görüntüsünü bozabilir.
contain Arkaplan resmini cover gibi kaplar fakat belirtilen objenin içine sığacak en büyük haline getirir.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

4.0
1.0-webkit
4.0
3.6-moz
9.0 4.1
3.0-webkit
10.5
10.0-o