jQuery unbind() Yöntemi

unbind() Yöntemi;

unbind() yöntemi seçilmiş elementlerin olay işleyicileri kaldırır. Bu yöntem ile seçilen veya bütün olay işleyicileri kaldırabilir veya olay gerçekleştiğinde çalışan fonksiyonları durdurabilirsiniz.

Örnek

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.unbind( eventType [, handler ] )

.unbind( eventType, false )

.unbind( event )

.unbind()

.unbind( eventObj )