jQuery :root Seçicisi

:root Seçicisi;

Belgenin kök elementini seçmek için kullanılır.

Örnek

$(":root").css("background-color", "red");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

$(“:root”)