jQuery :nth-of-type() Seçicisi

:nth-of-type() Seçicisi;

N’ inci çocuk olan tüm elementleri seçmek için kullanılır.

Örnek

 $("li:nth-of-type(2)").css("background-color", "red");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

:nth-of-type(n|even|odd|formula)