jQuery wrapInner() Yöntemi

wrapInner() Yöntemi;

wrapInner() yöntemi Seçilen her elementin içeriğinin etrafını belirtilen HTML elementiyle sarar.

Örnek

$("a").click(function(){
 $("p").wrapInner("<strong></strong>");
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.wrapInner( wrappingElement )

.wrapInner( function )

jQuery wrapAll() Yöntemi

wrapAll() Yöntemi;

wrap() yöntemi eşleşen bütün elementlerin etrafını belirtilen HTML elementiyle sarar.

Örnek

$("a").click(function(){
 $("p").wrapAll("<div></div>");
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.wrapAll( wrappingElement )

.wrapAll( function )

jQuery wrap() Yöntemi

wrap() Yöntemi;

wrap() yöntemi Seçilen elementin etrafını belirtilen HTML elementiyle sarar.

Örnek

$("a").click(function(){
 $("p").wrap("<div></div>");
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.wrap( wrappingElement )

.wrap( function )

jQuery width() Yöntemi

width() Yöntemi;

Eşleştiği elementin padding, margin, border değerleri dahil etmeksizin genişliğini saf olarak almanızı yada değiştirmenizi sağlar.

Örnek

$("a").click(function(){
 $("div").width(300);
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.width()

.width( value )

.width( function )

jQuery val() Yöntemi

val() Yöntemi;

Eşleştiği elementin value değerini alabilirsiniz veya mevcut değeri değiştirebilirsiniz.

Örnek

$(".button").click(function(){
 $("input:submit").val("W3TR");
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.val()

.val( value )

.val( function )

jQuery unwrap() Yöntemi

unwrap() Yöntemi;

unwrap() yöntemi seçilen elementin ana unsurunu ortadan kaldırır.

Örnek

$("a").click(function(){
 $("span").unwrap();
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.unwrap()

jQuery unload() Yöntemi

unload() Yöntemi;

Kullanıcı sayfadan ayrılacağı zaman bir işlev eklemek için kullanılır.unload() olayı sadece pencere elementi için geçerlidir. Bu yöntem JQuery 1.8 versiyonunda kaldırılmıştır.

Örnek

$(window).unload(function(){
 alert("İYİ GÜNLER");
});

Kullanım şekilleri;

.unload( handler )

.unload( function )

.unload( [eventData ], handler )

 

 

jQuery unbind() Yöntemi

unbind() Yöntemi;

unbind() yöntemi seçilmiş elementlerin olay işleyicileri kaldırır. Bu yöntem ile seçilen veya bütün olay işleyicileri kaldırabilir veya olay gerçekleştiğinde çalışan fonksiyonları durdurabilirsiniz.

Örnek

$("p").click(function(){
 $(this).slideUp();
});
$("a").click(function(){
 $("p").unbind();
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.unbind( eventType [, handler ] )

.unbind( eventType, false )

.unbind( event )

.unbind()

.unbind( eventObj )

jQuery triggerHandler() Yöntemi

triggerHandler() Yöntemi;

triggerHandler() yöntemi, seçilen elementin belirtilen olayını tetiklemek için kullanılır.

Örnek

$("input").select(function(){
 $("input").after(" select olayı tetiklendi");
});
$("a").click(function(){
 $("input").triggerHandler("select");
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.triggerHandler( eventType [, extraParameters ] )

.triggerHandler( event [, extraParameters ] )

jQuery toggleClass() Yöntemi

toggleClass() Yöntemi;

toggleClass() yöntemi eşleşen elementten bir veya daha fazla Class eklemek veya kaldırmak için kullanılır.

Örnek

$("a").click(function(){
 $("p").toggleClass("w3tr");
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.toggleClass( className )

.toggleClass( className, state )

.toggleClass( [state ] )

.toggleClass( function [, state ] )

.toggleClass( switch )