jQuery :last-of-type Seçicisi

:last-of-type Seçicisi;

Belirtilen tipte olan elementleri bulur ve sonuncusuna uygular. Last-child ile benzerlik gösterir.

Örnek

$("li:last-of-type").css("background-color", "red");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

$(“:last-of-type”)