jQuery :has() Seçicisi

:has() Seçicisi;

Belirtielen seçiciyle eşleşen tüm elementleri seçmek için kullanılır.

Örnek

$("span:has(strong)").css("color", "red");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

$(“:has(selector)”)