jQuery Çoklu Element Seçicisi

Çoklu Element Seçicisi;

Aynı anda birden fazla element seçmek için kullanılır.

Örnek

$("h3, div, p").css("background-color", "red");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

$(“element1,element2,element3,…“)