HTML <ins> Tag

Örnek

<ins>w3tr.com</ins>

Bu etiket  belgeye eklenmiş bir metin tanımlamak için kullanılır. Tarayıcılar eklenmiş metinleri altı çizili gösterir.

Codepen Ön izleme

 

<ins>w3tr.com</ins>

See the Pen HTML ins tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
cite URL Metinin neden eklendiği açıklayan belgenin URL adresini belirtmek için kullanılır.
datetime YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD Metinin eklenme tarihini belirtmek için kullanılır.