HTML <img> Tag

Örnek

<img src="http://lorempixel.com/output/technics-q-c-640-480-2.jpg" alt="..." height="42" width="42">

Bu etiket  HTML belgelerimize görüntü(resim) tanımlamak için kullanılır.

Not: <img> ile birlikte src ve alt özelliklerini kullanmak zorundasınız. Görüntüler sayfaya eklenmez sadece HTML sayfalarına bağlantı oluşturulur . Görüntü üzerine bağlantı vermek istiyorsanız <img> etiketini <a> etiketinin içinde kullanmalısınız.

Codepen Ön izleme

 

<img src="http://lorempixel.com/output/technics-q-c-640-480-2.jpg" alt="..." height="300" width="300">

See the Pen HTML img tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
align top
bottom
middle
left
right
HTML5 tarafından desteklenmiyor.Çevresindeki nesnelere göre nasıl hizalanacağını belirtmek için kullanılır
alt text Görüntü yerine alternatif metin oluşturmak için kullanılır.
border pixels HTML5 tarafından desteklenmiyor.Görüntü çevresindeki kenarlığın genişliğini belirtmek için kullanılır.
crossorigin anonymous
use-credentials
etiketine erişime diğer sitelerden izin verileceğini belirtmek için kullanılır.
height pixels Görüntünün yüksekliğini belirtmek için kullanılır.
hspace pixels Görüntünün sağ ve sol tarafından bırakılacak boşluğu belirtmek için kullanılır.
ismap ismap Sunucu taraflı bir resim haritası olduğunu belirtmek için kullanılır.
longdesc URL Görüntünün uzun açıklamasını içeren URL adresini belirtmek için kullanılır.
src URL Görüntünün URL adresini belirtmek için kullanılır.
usemap #mapname İstemci taraflı bir resim haritası olduğunu belirtmek için kullanılır.
vspace Pixels HTML5 tarafından desteklenmiyor.Görüntünün alt ve üst tarafında bırakılacak boşluğu belirtmek için kullanılır.
width Pixels Görüntünün genişliğini belirtmek için kullanılır.