HTML <iframe> Tag

Örnek

<iframe src="http://www.w3tr.com"></iframe>

Bu etiket  satır içi bir çerçeve tanımlamak için kullanılır. Bu çerçeveye başka bir HTML belgesi yüklemenizi  sağlar.

Codepen Ön izleme

 

<iframe src="http://www.w3tr.com"></iframe>

See the Pen HTML iframe tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
align left
right
top
middle
bottom
HTML5 tarafından desteklenmiyor.İçeriğin nasıl hizalanacağını belirtmek için kullanılır.
frameborder 1
0
HTML5 tarafından desteklenmiyor.Çerçevenin kenarlığının olup olmayacağını belirtmek için kullanılır.
height pixels Çerçevenin yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.
longdesc URL HTML5 tarafından desteklenmiyor.Çerçevenin içeriğinin uzun açıklamasını içeren URL adresini belirtmek için kullanılır.
marginheight pixels HTML5 tarafından desteklenmiyor.Çerçevenin üst ve alt kenarıyla içeriğin boşluk miktarını belirtmek için kullanılır.
marginwidth pixels HTML5 tarafından desteklenmiyor.Çerçevenin sağ ve sol kenarıyla içeriğin boşluk miktarını belirtmek için kullanılır.
name text Çerçevenin ismini belirtmek için kullanılır.
sandbox allow-forms
allow-pointer-lock
allow-popups
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
scrolling yes
no
auto
HTML5 tarafından desteklenmiyor.Kaydırma çubuğunun gözüküp gözükmeyeceğini belirtmek için kullanılır.
src URL Çerçevenin içerisinde gösterilmek istenen belgenin URL adresini belirtmek için kullanılır.
srcdoc HTML_code Çerçevenin içinde HTML belgesinin içeriğinin görüntüleneceğini belirtmek için kullanılır.
width pixels Çerçevenin genişliğini ayarlamak için kullanılır.