HTML <table> Tag

Örnek

<table>
 <tr>
  <th>Ay</th>
  <th>Gider</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ocak</td>
  <td>50 TL</td>
 </tr>
</table>

Bu etiket  tablo tanımlamak için kullanılır.<tr> etiketi satır,  <th> etiketi tablo başlığı ve <td> etiketi de tablo hücresi tanımlamak için kullanılır.

Codepen Ön izleme

 

<table>
 <tr>
  <th>Ay</th>
  <th>Gider</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ocak</td>
  <td>50 TL</td>
 </tr>
</table>

See the Pen HTML table tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
align left
center
right
HTML5 tarafından desteklenmiyorÇevredeki metne göre içeriğin nasıl hizalanacağını belirtmek için kullanılır.
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
HTML5 tarafından desteklenmiyorTablo arka plan rengini belirtmek için kullanılır.
border 1
0
HTML5 tarafından desteklenmiyorTablo hücre sınırlarını belirtmek için kullanılır.
cellpadding pixels HTML5 tarafından desteklenmiyorHücre duvarı ve hücre içeriği arasındaki boşluğu belirtmek için kullanılır.
cellspacing pixels HTML5 tarafından desteklenmiyorHücreler arasındaki boşluğu belirtmek için kullanılır.
frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
HTML5 tarafından desteklenmiyorDış sınırların parçalarının görünür olması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
rules none
groups
rows
cols
all
HTML5 tarafından desteklenmiyoriç sınırların parçalarının görünür olması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
sortable sortable Tablo sınırlanabilir olduğunu belirtmek için kullanılır.
summary text HTML5 tarafından desteklenmiyorTablo içeriğinin bir özetini belirtmek için kullanılır.
width pixels
%
Tablo genişliğini belirtmek için kullanılır.