HTML <source> Tag

Örnek

<audio controls>
  <source src="http://w3tr.com/file/flut1.mp3" type="audio/mpeg">
   Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor.
</audio>

Bu etiket <audio> ve <video> gibi  medyalar için birden fazla medya kaynağı belirtmek için kullanılır.

Codepen Ön izleme

 

<audio controls>
  <source src="http://w3tr.com/file/flut1.mp3" type="audio/mpeg">
   Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor.
</audio>

See the Pen HTML source tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
media media_query Media türünü belirtmek için kullanılır.
src URL Ortam dosyasının URL sini belirtmek için kullanılır.
type media_type Medya dosyasının türünü belirtmek için kullanılır.