HTML <select> Tag

Örnek

<select>
  <option value="HTML">HTML</option>
  <option value="CSS">CSS</option>
  <option value="JAVA">JAVA</option>
  <option value="ASP">ASP</option>
</select>

Bu etiket açılır listeler oluşturmak için kullanılır. option etiketi  içerisinde select kullanarak liste öğeleri tanımlayabilirsiniz.

Codepen Ön izleme

 

<select>
  <option value="HTML">HTML</option>
  <option value="CSS">CSS</option>
  <option value="JAVA">JAVA</option>
  <option value="ASP">ASP</option>
</select>

See the Pen HTML select tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
autofocus autofocus Sayfa yüklendiğinde açılır listeye otomatik olarak odaklanacağını belirtmek için kullanılır.
disabled disabled Açılır listenin devre dışı bırakılacağını belirtmek için kullanılır.
form form_id Açılır listeye ait bir veya daha fazla form alanı tanımlamak için kullanılır.
multiple multiple Açılır listeden birden fazla seçeneğin seçilebileceğini belirtmek için kullanılır.
name name Açılır listenin ismini belirtmek için kullanılır.
required required Açılır listeden bir seçenek seçmenin zorunlu olduğunu belirtmek için kullanılır.
size number Açılır listede kaç seçeneğin görüneceğini belirtmek için kullanılır.