HTML <meta> Tag

Örnek

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Ücretsiz Web öğreticiler">
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
<meta name="author" content="Hege Refsnes">
</head>

Bu etiket  veri hakkında bilgiler vermek için kullanılır. HTML belgesi hakkında meta verileri sağlamaktadır. Metalar  tarayıcılarda gözükmez. Genellikle de description(açıklama), keywords(anahtar kelimeler), author(sayfa yazarı), last modified(son değiştirilme tarihi) ve diğer tüm meta verilerini tanımlamakta kullanılır.

Not:Meta etiketi her zaman <head> öğesinin içinde yer almalıdır.

Codepen Ön izleme

 


<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
<meta name="author" content="Hege Refsnes">
</head>
<body>

<p>Meta bilgi başlık bölümüne gider....</p>

</body>
</html>

See the Pen HTML meta tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelik Değer Açıklama
charset character_set HTML belgesi için karakter kodlamasını belirtmek için kullanılır.
content text
name application-name
author
description
generator
keywords
Meta verileri için bir isim belirtmek için kullanılır.
http-equiv content-type
default-style
refresh
Content özelliği için bir http üstbilgisi belirtmek için kullanılır.
scheme format/URI HTML5 tarafından desteklenmiyor.