HTML <input> Tag

Örnek

<form action="demo_form.asp" method="get">
  ad: <input type="text" name="ad"><br>
  Soyad: <input type="text" name="soyad"><br>
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>

Bu etiket  kullanıcının veri girişi yapabileceği giriş alanı tanımlamak için kullanılır. Type özelliğine bağlı olarak çeşitli şekillerde gösterilebilmektedir.

Codepen Ön izleme

 

<form action="demo_form.asp" method="get">
  ad: <input type="text" name="ad"><br>
  Soyad: <input type="text" name="soyad"><br>
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>

See the Pen HTML input tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
accept file_extension
audio/*
video/*
image/*
media_type
Sunucun kabul ettiği dosya türlerini belirtmek için kullanılır.
align left
right
top
middle
bottom
HTML5 tarafından desteklenmiyor.Çevresindeki nesnelere göre nasıl hizalanacağını belirtmek için kullanılır.
alt text Görüntü yerine alternatif metin belirtmek için kullanılır.
autofocus autofocus Nesneye otomatik olarak odaklanacağını belirtmek için kullanılır.
checked checked Seçilmesi istenen nesnelerin sayfa yüklendikten sonra seçileceğini belirtmek için kullanılır.
disabled disabled Nesnenin devre dışı bırakılacağını belirtmek için kullanılır.
form form_id Giriş alanının ait olduğu formu veya birden fazla formu belirtmek için kullanılır.
formaction URL Form verilerinin nereye gönderileceğini belirtmek için kullanılır.
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Form verilerinin sunucuya gönderilmeden nasıl kodlanacağını belirtmek için kullanılır.
formmethod get
post
Form verileri gönderilirken hangi http yönetimine göre kodlanacağını belirtmek için kullanılır.
formnovalidate formnovalidate Form verileri gönderilirken doğrulama gerekmediğini belirtmek için kullanılır.
formtarget _blank
_self
_parent
_top
framename
Form verileri gönderildikten sonra yanıtın nerede görüntüleneceğini belirtmek için kullanılır.
height pixels Giriş alanının yüksekliğini belirtmek için kullanılır.
list datalist_id Form verileri gönderildikten sonra yanıtın nerede görüntüleneceğini belirtmek için kullanılır.
max number
date
Giriş alanının alabileceği maksimum değeri belirtmek için kullanılır.
maxlength number Giriş alanının alabileceği maksimum karakter sayısını belirtmek için kullanılır.
min number
date
Giriş alanının alabileceği minimum değeri belirtmek için kullanılır.
multiple multiple Giriş alanına birden fazla değer girilebileceği belirtmek için kullanılmaktadır.
name text Giriş alanının ismini belirtmek için kullanılır.
pattern regexp Giriş alanına girilen değer ile regexp değerinin denetleneceğini belirtmek için kullanılır.
placeholder text Giriş alanına girilmesi istenen değer ile ilgili ipucu belirtmek için kullanılır.
readonly readonly Giriş alanının salt okunur olduğunu belirtmek için kullanılır.
required required Giriş alanının doldurulması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
size number Giriş alanının genişliğini karakter sayısı olarak belirtmek için kullanılır.
src URL Gönder düğmesi olarak kullanılacak görüntünün URL adresini belirtmek için kullanılır.
step number Giriş alanı için artık eksiliş sayısını belirtmek için kullanılır.
type button
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Giriş alanının görüntülenme türünü belirtmek için kullanılır.
value text Giriş alanının değerini belirtmek için kullanılır.
width pixels Giriş alanının genişliğini belirtmek için kullanılır.