HTML <colgroup> Tag

Örnek

<table>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:red">
  <col style="background-color:yellow">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>No</th>
  <th>Başlık</th>
  <th>Fiyat</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>HTML</td>
  <td>50 TL</td>
 </tr>
</table>

Bu etiket bir yada birden fazla sütunlu biçimlendirmek için kullanılır.  Her satır ve sütun için stiller tanımlayabiliriz stillerin tekrarlanmaması için güzel bir yöntemdir.<table> etiketinin içinde kullanılmalıdır.

Codepen Ön izleme

 

<table>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:red">
  <col style="background-color:yellow">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>No</th>
  <th>Başlık</th>
  <th>Fiyat</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3476896</td>
  <td>HTML</td>
  <td>50 TL</td>
 </tr>
</table>

See the Pen HTML colgroup tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
align left
right
center
justify
char
HTML5 tarafından desteklenmiyor.İçeriğin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirtmek için kullanılır.
char character HTML5 tarafından desteklenmiyor.içeriğin hizalaması bir karakter belirtmek için kullanılır.
charoff number HTML5 tarafından desteklenmiyor.Char özelliği için tanımlanan karaktere hizalanacak karakter sayısını belirtmek için kullanılır.
span number HTML5 tarafından desteklenmiyor.Birleştirilecek sütun sayısını belirtmek için kullanılır.
valign top
middle
bottom
baseline
HTML5 tarafından desteklenmiyor.İçeriğin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirtmek için kullanılır
width %
pixels
relative_length
Temsil ettiği sütunun genişliği belirlemek için kullanılır.