HTML <embed> Tag

Örnek

<embed src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/47561.swf">

Bu etiket  harici uygulamalar veya etkileşimli içerikler için bir taşıyıcı tanımlamak için kullanılır.

Codepen Ön izleme

 

<embed src="http://www.shareswf.com/media/games/swf/47561.swf">

See the Pen HTML embed tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
height pixels İçeriğin yüksekliğini belirlemek için kullanılır
src URL İçeriğin konumunu belirtmek için kullanılır.
type media_type içeriğin MIME tipini belirlemek için kullanılır.
width pixels içeriğin genişliğini ayarlamak için kullanılır.