HTML <dl> Tag

Örnek

<dl>
  <dt>kavve</dt>
  <dd>Siyah sıcak içecek</dd>
  <dt>Süt</dt>
  <dd>Beyaz soğuk içecek</dd>
</dl>

Bu etiket  bir tanım listesi tanımlamakta kullanılmaktadır. <dt> liste tanımlamak için  <dd> liste öğesini açıklamak için kullanılır.

Codepen Ön izleme

 

<dl>
  <dt>kavve</dt>
  <dd>Siyah sıcak içecek</dd>
  <dt>Süt</dt>
  <dd>Beyaz soğuk içecek</dd>
</dl>

See the Pen HTML dl tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.