CSS border-image-slice

border-image-slice

border-image-slice özelliği, border ‘ ın belirtilen boyutlar içinde tekrarlanmasını sağlar.

Örnek

border: 10px solid transparent;
    padding: 15px;
    -webkit-border-image: url(http://w3tr.com/file/border.png) round; /* Safari 3.1-5 */
    -o-border-image: url(http://w3tr.com/file/border.png) round; /* Opera 11-12.1 */
    border-image: url(http://w3tr.com/file/border.png) round;
    border-image-slice: 20%;

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

 

Değer Açıklama Örnek
stretch Varsayılan değer. Görüntü alanını kaplayacak şekilde genişletilir.
repeat Görüntü alanını sınırlanan bölge kadar tekrar eder.
round Görüntünün iki noktası arasındaki bölgesi tekrarlanmasını sağlar.
initial
inherit