CSS background-clip

background-clip:

Obje arkaplanın boyanacak bölümünü belirler.

Örnek:

#background-clip {
  border: 10px dotted black;
  padding: 35px;
  background: yellow;
  background-clip: padding-box;
}

See the Pen OyaRjM by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
padding-box Arkaplan görüntüsü kenarlığın tam sol üst köşesinden boyar.
border-box Arkaplan görüntüsü kenarlığı yok sayarak tam objenin köşesinden boyar. Yani border yokmuş gibi davranır.
content-box Arkaplan görüntüsü iç boşluğunun sol üst köşesinden boyar.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

4.0 4.0 9.0 3.0 10.5

CSS background-origin

background-origin:

Arkaplan görüntüsünün içeriğin neresinden başlayacağını belirtir.

Örnek:

#background-orgin {
  border: 2px solid black;
  height: 400px;
  width: 50%;
  background: url(http://lorempixel.com/400/200/city/);
  background-repeat: no-repeat;
  background-origin: content-box;
}

See the Pen VvVKKN by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
padding-box Arkaplan görüntüsü kenarlığın tam sol üst köşesinden başlar.
border-box Arkaplan görüntüsü kenarlığı yok sayarak tam objenin köşesinden başlar. Yani border yokmuş gibi davranır.
content-box Arkaplan görüntüsü iç boşluğunun sol üst köşesinden başlatır.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

4.0 4.0 9.0 3.0 10.5