CSS caption-side

caption-side :

Tablo başlığının  konumu belirtmek için kullanılır.

Örnek

table {
 caption-side: bottom;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
top Tablo başlığını üste yerleştirir.
bottom Tablo başlığını alta yerleştirir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 8.0 1.0 4.0

HTML <caption> Tag

Örnek

<table>
 <caption>Aylık Gider</caption>
 <tr>
  <th>ay</th>
  <th>gider</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ocak</td>
  <td>100 TL</td>
 </tr>
</table>

Bu etiket bir tablo başlığı tanımlamak için kullanılır. Her tablo için sadece bir tanımlayabilirsiniz.

Codepen Ön izleme

 

<table>
 <caption>Aylık Gider</caption>
 <tr>
  <th>ay</th>
  <th>gider</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ocak</td>
  <td>100 TL</td>
 </tr>
</table>

See the Pen HTML caption tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
align left
right
top
bottom
HTML5 tarafından desteklenmiyor.Başlığın hizalaması için kullanılır.