CSS caption-side

caption-side :

Tablo başlığının  konumu belirtmek için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
top Tablo başlığını üste yerleştirir.
bottom Tablo başlığını alta yerleştirir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 8.0 1.0 4.0