jQuery :button Seçicisi

:button Seçicisi;

Button elementlerini ve type = button ile giriş elementlerini seçmek için kullanılır.

Örnek

$(":button").css("font-size", "30px");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

jQuery( “:button” )

HTML <button> Tag

Örnek

<button type="button">Tıkla</button>

Bu etiket tıklanabilir düğmeler oluşturmak için kullanılır. <button> etiketiyle oluşturduğumuz düğmelerin içerisine resim veya metin eklenebilir. <input> etiketiyle oluşturduğumuz düğmelerden en büyük farkı da budur. <button> etiketine type özelliğini mutlaka ayarlayın ayarlamazsanız tarayıcılar varsayılan olarak başka değerler verebilir.

Codepen Ön izleme

 

<button type="button">Tıkla</button>

See the Pen HTML button tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
autofocus autofocus Sayfa yüklendiği anda <button> a otomatik olarak odaklanacağını belirtmek için kullanılır.
disabled disabled <button> un kullanılamaz olduğunu belirtmek için kullanılır.
form form_id Bir veya daha fazla form düğmesinin olduğunu belirtmek iç n kullanılır
formaction URL Form verilerinin gönderileceği yeri belirtmek için kullanılır.
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Form verilerinin gönderilmeden önce kodlanmış olması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
formmethod get
post
Form verilerini göndermek için kullanılacak http yöntemini belirtmek için kullanılır.
formnovalidate formnovalidate Form verilerinin gönderme doğrulamasının olmadığını belirtmek için kullanılır.
formtarget _blank
_self
_parent
_top
framename
Form gönderildikten sonra görüntüleneceği yeri belirtmek için kullanılır.
name name <button> için bir isim belirlemek için kullanılır.
type button
reset
submit
<button> türünü belirlemek için kullanılır.
value text <button> başlangıç değerini belirlemek için kullanılır.