CSS border-style

border-style :

Elemente kenarlık görünüşünün nasıl olacağını ayarlamak için kullanılır.

Not: Eğer tek değer verilirse bu tüm kenarlar için geçerlidir, iki değer atanırsa ilki yatayda boşluk için ikincisi dikey de boşluk vermek için tanımlanmıştır.

Örnek

#borderStyle{
    border-style: dotted;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Kenarlığını olmayacağını belirtmek için kullanılır.
hidden Kenarlığı gizlemek için kullanılır.
dotted noktalı bir kenarlık olduğunu belirtir.
dashed kesik çizgili bir kenarlık olduğunu belirtir.
double çift kenarlıklı bir kenarlık olduğunu belirtir.
groove düz kenarlıklı bir kenarlık olduğunu belirtir.
inset 3D gömme kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
ridge 3D oluklu kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
outset 3D outset kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS border-bottom

border-bottom:

HTML elemanlarının alt kenarına istenilen şekilde, renkte ve ölçüde kenarlık eklememizi sağlar.

Örnek:

#border-bottom{
  width: 100%;
  height: 100px;
  border-bottom: 5px solid red;
}

See the Pen BoGLVQ by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
border-bottom-width Sınırın genişliğini belirtir. Varsayılan değeri medium.
border-bottom-style Sınırın sitilini belirtir. Varsayılan değeri none.
border-bottom-color Sınırın rengini belirtir. Varsayılan değer elementin rengini alır.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS border

border:

Border, HTML elemanlarının kenarlarına istenilen şekilde, renkte ve ölçüde kenarlık eklememizi sağlar.

Örnek:

#border{
  width: 50%;
  height: 100px;
  border: 10px solid red;
}

See the Pen yYQaPP by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
border-width Sınırın genişliğini belirtir. Varsayılan değeri medium.
border-style Sınırın sitilini belirtir. Varsayılan değeri none.
border-color Sınırın rengini belirtir. Varsayılan değer elementin rengini alır.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5