CSS border-color

border-color :

Border-color özelliği bir elementin dört sınırlarının rengini ayarlar. Bu özellik bir ila dört değerlere sahip olabilir.

Not: border-color özelliğinden önce border-style özelliğinin tanımlanmış olması gerekir.

Örnek

p.tekli {
  border-style: solid;
  border-color: #0000ff;
}

p.ikili {
  border-style: solid;
  border-color: #ff0000 #0000ff;
}

p.uclu {
  border-style: solid;
  border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff;
}

p.dortlu {
  border-style: solid;
  border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff rgb(250,0,255);
}

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
color Arkaplan rengini belirler varsayılan değer siyahtır.
transparent Rengin şeffaf olması gerektiğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS border-bottom

border-bottom:

HTML elemanlarının alt kenarına istenilen şekilde, renkte ve ölçüde kenarlık eklememizi sağlar.

Örnek:

#border-bottom{
 width: 100%;
 height: 100px;
 border-bottom: 5px solid red;
}

See the Pen BoGLVQ by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
border-bottom-width Sınırın genişliğini belirtir. Varsayılan değeri medium.
border-bottom-style Sınırın sitilini belirtir. Varsayılan değeri none.
border-bottom-color Sınırın rengini belirtir. Varsayılan değer elementin rengini alır.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS border

border:

Border, HTML elemanlarının kenarlarına istenilen şekilde, renkte ve ölçüde kenarlık eklememizi sağlar.

Örnek:

#border{
 width: 50%;
 height: 100px;
 border: 10px solid red;
}

See the Pen yYQaPP by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
border-width Sınırın genişliğini belirtir. Varsayılan değeri medium.
border-style Sınırın sitilini belirtir. Varsayılan değeri none.
border-color Sınırın rengini belirtir. Varsayılan değer elementin rengini alır.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5