CSS border-bottom-color

border-bottom-color:

border-bottom-color özelliği, border rengini değiştirebilmek için kullanılır.

Örnek:

#border-bottom-color{
  width:100%;
  height: 100px;
  border: 5px solid black;
  border-bottom-color: red;
}

See the Pen Gpwjzq by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
color Arka plan rengini belirler. Varsayılan değeri elementin rengidir.
transparent Border’ın renginin şeffaf olması gerektiğini belirtir.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5