CSS background-color

background-color:

Objeye arkaplan rengi vermemizi sağlar. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir.

Örnek:

div {
    height: 250px;
    width: 250px;
    background-color: #b0c4de;
    text-align: center;
    line-height: 250px;
}

See the Pen MazyrR by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
color Arkaplan rengini belirlemek için kullanılır.
transparent Arkaplanın şeffaf olmasını sağlar

Tarayıcı Desteği

 

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5