jQuery ajaxTransport() Yöntemi

ajaxTransport() Yöntemi;

jQuery.ajaxTransport() yöntemi ajax verilerinin gerçek iletimini işleyen bir nesne oluşturur.

Örnek

Kullanım şekilleri;

JQuery.ajaxTransport(dataType);

JQuery.ajaxTransport(handler);